Gijs Kornmann Management & Advies


  voert meerdere activiteiten uit op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Bij profit- en non-profitorganisaties kan het gaan om tijdelijk leidinggeven of het adviseren bij organisatieveranderingen terwijl programma- en projectmanagement wordt uitgevoerd voor projectgeorienteerde organisaties.

  • Dick Buis, BMC – Public Spirit

   “Gijs heeft een lange ervaring bij verschillende organisaties waaronder veel overheden. Daarbij heeft hij bewezen successen behaald met verander- en implementatietrajecten. De opleidingen Bedrijfskunde en Landbouwuniversiteit – Landschapsarchitectuur komen hem daarbij goed van pas.
   Ik ken Gijs als een doorzetter, iemand die realistische doelen stelt en die vervolgens ook weet te bereiken.  Zijn communicatieve vaardigheid is goed en duidelijk een van zijn sterke punten. Zowel in de samenwerking als in de externe en representatieve contacten komt hij goed en stevig naar voren. Weet vlot hoofd- van bijzaken te onderscheiden en kan in onderhandelingssituaties de juiste toon zetten. Gijs beschikt over het nodige vertrouwen in de eigen mening en opvattingen om waar nodig vasthoudend en met doorzettingsvermogen zaken na te streven. Dat vermogen gaat niet ten koste van de nodige openheid voor en flexibiliteit ten opzichte van anderen en hun meningen en opvattingen.”

  • Vincent Reus, wethouder gemeente Drechterland

   “Gijs heeft voor de gemeente Drechterland de lokale woonvisie opgesteld. Hij is iemand die secuur met de opdracht omgaat en daarbij de feiten van alledag niet vergeet. Het resultaat is een visie met realiteitszin!”

  • Henk Beumer, Hoofd Afdeling Beleid en Projecten, gemeente Langedijk

   “Gijs Kornmann heeft onze gemeente Langedijk met degelijke producten de weg naar de toekomst gewezen, zoals met de gemeentebrede Structuurvisie en Economische visie en met ontwikkelkansen op het gebied van water en bedrijventerreinen. Hij heeft kans gezien alle belangrijke partijen op een betrokken en participatieve wijze bij de visievorming te betrekken. Interactief en participatief werken, partijen uitdagen en verleiden tot creativiteit en partijen voor zich innemen, is hem op het lijf geschreven.
   Gijs heeft ons de ogen geopend voor belangrijke demografische ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de ontgroening en vergrijzing en de keuzemogelijkheden die dat met zich meebrengt. Daarbij heeft hij ook nog eens kernachtig de karakteristiek van onze gemeente neergezet en ons nog meer bewust gemaakt van de eigenheid van wonen en werken in een landelijke gemeente omgeven door een stedelijke omgeving.
   Tegelijk heeft hij ons op onze roots gewezen en de kansen in beeld gebracht van het inspelen op de potentie van de innovatieve agribusiness. De gemeente Langedijk bevindt zich immers midden in de Seed Valley.”

  • Ed Graumans, Met Graumans Mobiliteitsadvies

   “In diverse projecten heb ik met Gijs Kornmann prettig samengewerkt. Gijs heeft een scherp oog voor de rol en belangen van verschillende partijen en weet deze partijen met elkaar te verenigen. Dit geldt ook voor zijn bestuurlijke antenne. Adviezen die hij voorbereidt en opstelt, kunnen rekenen op brede en bestuurlijke steun. Inhoudelijk staat Gijs ook voor creativiteit, vernieuwing, multidisciplinaire samenwerking en stimuleert hij zijn opdrachtgevers tot het maken van de juiste keuzes. ‘Denken in ontwikkelingen’ en het creëren van meerwaarde door in gezamenlijkheid te komen tot ‘slimme combinaties’ zijn hem op het lijf geschreven.”

  • Jan Piet Beers, wethouder gemeente Langedijk

   “Voor de Gemeente Langedijk heeft Gijs Kornmann meerdere toekomstvisies opgesteld op terreinen van ruimte, wonen, economie en water.  Bij het benutten van kansen naar de toekomst heeft Gijs naast College en Raad daarbij vooral burgers, bedrijven en belangenorganisaties in een interactief proces meegenomen waarmee een breed draagvlak werd gecreëerd. Als verantwoordelijk wethouder voor deze processen heb ik op een heel plezierige wijze met Gijs samengewerkt, we vormden een hecht duo bij zowel de visievorming als de acceptatie ervan binnen de gemeente.”

  • Jan Commandeur, griffier gemeente Drechterland

   “Bij de totstandkoming van de Woonvisie Drechterland hebben wij Gijs leren kennen als een betrokken adviseur en projectleider. Daarbij heeft hij oog voor zijn directe omgeving en weet hij in overeenstemming met de gemaakte afspraken resultaat te boeken. Met kennis van zaken beweegt hij zich rustig en weloverwogen in het proces en weet voor de verschillende gremia de juiste nuances te brengen. Daarbij laat hij iedereen in zijn waarde en schroomt niet op grond van gedegen onderzoek en bevindingen een toekomstbeeld neer te zetten dat aansluit bij de realiteit van dat moment. Dat toekomstbeeld geeft aanleiding tot nadenken en biedt concrete handreikingen voor een koerswijziging en het maken van vervolgstappen. Kortom de lokale Woonvisie laat maatwerk zien voor bestuur en inwoners.”